מידעהצהרת נגישות
צבעי תצוגה(* תומך בדפדפני אינטרנט כגון כרום ופיירפוקס)תצוגה רגילהתצוגת שחור לבןתצוגת ניגודיות גבוהה
סגור

Israël. La Mimouna célébrée aux couleurs marocaines

L’Orchestre andalou israélien d’Ashdod qui avait ouvert le bal du festival des Andalousies Atlantiques d’Essaouira en 2018 et 2019, dirigé par Rafael Bitton a célébré le 4 avril 2021 la Mimouna au théâtre d’Ashdod. Une fête exceptionnelle donnée en l'honneur de la délégation diplomatique marocaine en Israël, après la reprise des contacts maroco-israéliens.


L'Orchestre andalou israélien d'Ashdod a assuré la soirée de la célébration de la Mimouna cette année, marquée par la présence, pour la première fois, des membres de la délégation diplomatique marocaine en Israël, de plusieurs officiels israéliens et d'un large public, en majorité Juifs d'origine marocaine, venus partager leur joie et souhaiter la bienvenue auxmembres de la délégation marocaine.

 

To the full article in the Lobservateur - click here

JACOB BENSIMON, RAYMONDE EL BIDAOUIYA, YACHIEL LASRY ET ABDRRAHIM BEYYOUDH
Call to Whatsapp button