InformationAccessibility Statement
Site Colors Display(* Works in modern browsers like Chrome & Firefox)Normal DisplayAdjusted for color blindedAdjusted for hard vision
Close

סל תרבות

מבחר קונצרטים לילדים ולנוער, המגישים מוסיקה אנדלוסית במיטבה בתוכניות המיועדות ומותאמות לגילאים השונים.

 

בקונצרטים משולבים קטעי שירה, משחק והנחיה, לצד פיוטים והצגת כלי הנגינה השונים.

 

הקונצרטים מאושרים בסל תרבות ארצי.
 

לפרטים והזמנות:


איריס חליפה, מנהלת מחלקת ילדים ונוער: 054-6352116, 08-8671666

דוא"ל: irisha224@gmail.com
 

הכירו את התכניות שלנו: